Wyświetlacze LED.

 


ZASTOSOWANIE:

• Wyświetlacze tekstu, grafiki, wyświetlacze graficzno-tekstowe, jedno kolorowe
• Wagi, tablice wyników, zegary i termometry, elektroniczne wypełnienia cenowe.
Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje gotowych projektów.